Co je zesplatnění dluhu?

Kdo delší dobu nehradí splátky, tomu hrozí zesplatnění dluhu. Znamená to, že věřitel požaduje najednou veškeré peníze, které dlužník dluží, včetně úroků, pokut a jiných nákladů. K zesplatnění dochází zpravidla po třech měsících nesplácení, vždy mu ale předchází výzvy ze strany věřitele. I když věřitel požaduje zesplatnění dluhu najednou, častokrát je možné se s ním dohodnout na splátkách. Vždy je ovšem nutné snažit se domluvit. Nejhorší možný přístup je hrát si na mrtvého brouka.