Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Přišel vám exekuční příkaz k prodeji nemovitosti? Podívejte se, o co jde a jak problém řešit.

POTŘEBUJETE ODBORNOU POMOC?

Co je exekuční příkaz nemovitosti a jaké povinnosti vám z jeho doručení plynou?

Pokud s vámi exekutor zahajuje exekuční řízení, obvykle je prvním krokem právě doručení exekučního příkazu k prodeji nemovitosti. Exekutor se tímto jistí, abyste nadále nemohli nakládat se svojí nemovitostí a plánuje její prodej v dražbě.To, že vám je exekuční příkaz k prodeji nemovitosti doručen, ještě neznamená, že k samotnému prodeji nemovitosti nakonec dojde.

Máte další možnosti, jak tuto situaci řešit, a je nutné konat co nejdříve. Exekuce na nemovitost je pro dlužníka jedna z nejnepříjemnějších forem vymáhání dluhu exekutorem, a je proto nutné dobře chápat, co znamená exekuční příkaz i jaká jsou možná východiska z tohoto problému. Měli byste tedy vědět:

Nevěšte hlavu a problém řešte

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti neznamená, že jste jeho doručením o nemovitost přišli.

Exekutor však zahájí potřebné úkony vedoucí k jejímu prodeji v dražbě. Provede odhad ceny nemovitosti a naplánuje dražbu. Exekuce však nemůže být provedena, neuplyne-li 30 dnů uvedených ve výzvě. Nemůže být též provedena, jestliže exekuční příkaz nenabyl právní moci, v zákonné lhůtě byl podán a schválen návrh na zastavení exekuce, či do rejstříku zahájených exekucí nebyla zapsána doložka o jejím provedení.

Dělat mrtvého brouka se nevyplatí a zastavení exekuce tím nedocílíte. Nemá smysl ani dělat obstrukce odhadci, který si chce prohlídnout nemovitost. Vše vás pouze, pokud jde o řešení problému, znevýhodňuje.

Zanechte nám kontakt a vše ZDARMA vysvětlíme


Notice: Undefined variable: phone_error in /var/www/html/includes/onlytel_form.php on line 18

Vyplněním souhlasím se zpracováním osobních informací

Jak nepřijít o nemovitost v exekuci? Podívejte se na čtyři možná řešení

Máte celkem čtyři zákonné možnosti, jak se exekuci na nemovitost bránit. Týká se to i exekuce na nemovitost s hypotékou. Zákonnými možnostmi jsou:

1. Odvolání proti exekuci

2. Návrh na zastavení exekuce

3. Návrh na odložení exekuce

4. Vyloučení nemovitosti ze soupisu majetku

Co vás čeká, pokud nenajdete řešení?

 1. Začátek provedení exekuce vám znemožní nakládání s nemovitostí. V tuto chvíli máte ještě šanci najít východisko. Každé řešení je pro vás výhodnější, než když nemovitost prodá exekutor v exekuční dražbě.
 2. Dojde ke stanovení ceny nemovité věci. Je zbytečné se bránit vstupu odhadce. Ten je totiž schopen stanovit cenu i odhadem a pravděpodobně nebude pro vás nejvýhodnější. Exekutor si má ze zákona právo vynutit vstup na váš pozemek a do vaší nemovitosti za účelem zjištění stavu a odhadu ceny.
 3. V dražbě dojde ke zpeněžení věcí, tedy nemovitosti, za nejvyšší cenu. Podání dražitelů jsou závazná.
 4. Dojde k rozdělení majetkové podstaty. Do sedmi dnů od skončení dražby oznámí exekutor všechny pohledávky a pořadí, v jakém budou uspokojeny. Obecně platí, že se uspokojují v tomto pořadí:
  • náklady exekuce
  • pohledávky související se správou domu a pozemku vzhledem k vlastníkovi (do výše desetiny výtěžku z prodeje)
  • pohledávky věřitelů
  • pohledávky nedoplatků na výživném
  • pohledávky daní a poplatků zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení
  • pohledávky újmy na zdraví vzniklé trestným činem a pak další pohledávky
  • zbytek dostane dlužník

Jde si zajistit odbornou pomoc?

Jak se vyhnout exekuci a nepřijít o nemovitost? Parta nadšenců z finančního světa dala dohromady projekt Záchranná síť, který pomáhá řešit problémy s exekucemi na nemovitost.

Kromě zrušení exekucí na nemovitost, mezi naše služby patří:

Zanechte nám kontakt a vše ZDARMA vysvětlíme


Notice: Undefined variable: phone_error2 in /var/www/html/includes/onlytel_form2.php on line 18

Vyplněním souhlasím se zpracováním osobních informací

Jak to probíhá?

Vyplnit formulář

Stačí vyplnit jednoduchou online žádost, díky které zjistíme, zda můžeme pomoct i vám.

Přijmout hovor

Zavoláme vám a domluvíme se na podrobnostech. Vše je ZDARMA!

Vyplatit dluhy

Dohlédneme na všechny věci ohledně vyplacení dluhů, zástavního práva, nájmu a pozdějšího přednostního odkupu.

Jsme nezávislý pomocník s dluhy
Naše pomoc je samozřejmě zdarma!

Snažíme se sjednocovat informace a postupy pro život bez dluhů. Tyto informace vám následně chceme přehledně předat, abyste se mohli informovaně rozhodnout, které řešení je pro váš případ nejvýhodnější.

Spolupracujeme se společnostmi, které poskytují dluhové poradenství. Dále spolupracujeme s férovými finančními společnostmi, které kontrolujeme, zda dodržují to, co klientům slíbili a pomáháme řešit případné problémy. Snažíme se tak poskytnout více řešení a pomáháme vyjednat ty nejlepší podmínky.