Co je to insolvence?

Insolvence, jinými slovy platební neschopnost, označuje stav, kdy dlužník není schopný splácet dluhy. Dlužník v insolvenci peníze na splátky skutečně nemá, nejde o situaci, kdy jen nechce splácet. Insolvence se řeší nejčastěji oddlužením, tedy dlužník splatí alespoň minimální % dluhu a zbylé závazky mu jsou odpuštěny. Druhou variantou je tzv. konkurs, pro podnikatele pak ještě reorganizace. Insolvenční řízení probíhá podle insolvenčního zákona.