Co je exekuce?

Exekuce je státem povolený způsob vymáhání dluhů, který provádí exekutor na základě rozhodnutí soudu. K exekuci dochází ve chvíli, kdy dlužník není schopen splácet své dluhy a věřitel se rozhodne, že chce peníze vymáhat právě touto cestou. Podá soudu exekuční návrh a soud rozhodne o nařízení exekuce. V rámci exekuce je poté dlužníkovi zabaven majetek (nejčastěji nemovitost, pokud nějakou vlastní), který se prodá v dražbě a získané peníze jsou využity na umoření dluhu. Někdy však ani exekuce nemusí dluh úplně vymazat, protože peníze získané dražbou nestačí na pokrytí celého dluhu.