Dostali jste exekuční příkaz na nemovitost?

V současné době se dostanete do finančních problémů poměrně snadno, zejména v posledních měsících, kdy koronavirová pandemie zvyšuje nezaměstnanost i zadluženost. V okamžiku, kdy se dostanete do dluhové pasti, je velká pravděpodobnost, že vás postihne exekuční příkaz na nemovitost. Jak něco takového řešit?

Co je exekuční příkaz na prodej nemovitost? V podstatě se jedná o příkaz na prodej nemovitosti, kterou má dlužník ve vlastnictví. Exekutorské úřady však přistupují k tomuto kroku až v okamžiku, kdy ostatní metody selžou, případně jsou nedostačující k uspokojení vymáhaného dluhu. Doba mezi exekučním příkazem a samotnou dražbou může být i několik let.

Chcete řešit svou těžkou finanční situaci?

Zanechejte na sebe kontakt a Záchranná síť se vám ozve.


Notice: Undefined variable: phone_error in /var/www/html/includes/onlytel_form.php on line 18
osobních informací

Není vše ztraceno, jednejte rychle

I když obdržíte exekuční příkaz na prodej nemovitosti, nemusíte přijít o střechu nad hlavou, protože i taková tíživá situace má východisko. Stačí jednat rychle. Spojte se s exekutorem a nechejte si vyčíslit přesnou výši jistiny, abyste věděli, jakou částku potřebujete na umoření svých dluhů.

Jak to všechno probíhá?

Poté se obraťte na společnost Záchranná síť, která vám dokáže zajistit finance a uhradit dluhy. Vyplníte formulář na webové stránce společnosti. Následně vám pracovník zavolá a domluví se s vámi na podrobnostech. Všechno je zdarma, takže se nemusíte bát, že byste museli platit další peníze navíc.

Záchranná síť dohlédne na všechny věci spojené s vyplacením dluhů, zástavním právem, nájmem a pozdějším přednostním odkupem.

Dostat se z dluhů není levné, ale je potřeba všechny dluhy sjednotit, abyste platili pouze jednu částku. Výhodu to má v tom, že budete mít přehled nad tím, co platíte, navíc snížíte měsíční částku, která vám jde na umoření vašich závazků.

Zanechte nám kontakt a vše ZDARMA vysvětlíme


Notice: Undefined variable: phone_error2 in /var/www/html/includes/onlytel_form2.php on line 18
osobních informací