Co je to zástavní právo?

Se zástavním právem se setkáte u hypoték, půjček a úvěrů. Mnozí věřitelé u větších obnosů požadují nemovitost jako formu zástavy. Zástavní právo se stanovuje formou zástavní smlouvy a je zaneseno do katastru nemovitostí. Klient může nemovitost nadále využívat, jeho vlastnické právo nezaniká, má pouze povinnost udržovat nemovitost v takovém stavu, aby neklesla její hodnota. Není-li schopen splácet, zástava propadá věřiteli. Splácí-li řádně, po splacení úvěru se zástavní právo vymaže z katastru nemovitostí.