Co je to předkupní právo na nemovitost?

Předkupní právo znamená, že sepíšete smlouvu, v níž je uvedeno vaše přednostní právo odkoupit věc, o niž se jedná. Majitel danou věc nemůže bez vašeho vědomí prodat žádné třetí osobě, přednostním kupcem jste vy. Předkupní právo se využívá například u zpětného leasingu, kdy od vás společnost odkoupí nemovitost, ale nechá vám předkupní právo, abyste ji mohli koupit zpět, až našetříte dostatek peněz.